Sieć otwarta – co to jest?

open networking (2)

Sieć otwarta to termin, który zyskuje na popularności w świecie technologii informatycznych. Już sama nazwa sugeruje pewien rodzaj swobody i dostępności, ale co to jest sieć otwarta tak dokładnie? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz czytając dalszą część niniejszego artykułu.

Co to sieć otwarta?

Sieć otwarta to podejście do projektowania i zarządzania sieciami, w którym sprzętowe urządzenia sieciowe, takie jak routery, przełączniki czy punkty dostępu Wi-Fi są oddzielone od kodu oprogramowania. Oznacza to, że kod oprogramowania używanego do sterowania tymi urządzeniami jest dostępny publicznie i może być modyfikowany przez użytkowników.

W przypadku tradycyjnych zamkniętych sieci, producenci sprzętu sieciowego często ograniczają dostęp do kodu oprogramowania na swoich urządzeniach. Oznacza to, że użytkownicy nie mają możliwości zmieniania lub poprawiania tego oprogramowania zgodnie z ich potrzebami.

Natomiast w przypadku otwartych sieci użytkownicy mają pełen dostęp do kodu źródłowego używanego przez sprzętowy elementy sieciowe. Mogą go analizować, modyfikować i tworzyć własne rozwiązania oparte na tych urządzeniach. To daje większą elastyczność i kontrolę nad funkcjonowaniem całej infrastruktury sieciowej.

Sieć otwarta – jakie są jej główne zalety?

Główne zalety sieci otwartej to:

  1. Oszczędności finansowe: otwarta architektura sieciowa pozwala na stosowanie mniej kosztownego sprzętu i rozwiązań programowych, czyniąc zarządzanie i rozbudowę sieci bardziej ekonomicznymi.
  2. Bezpieczeństwo: otwartość kodu oprogramowania umożliwia większą transparentność i możliwość weryfikacji bezpieczeństwa, co z kolei prowadzi do szybszego wykrywania luk lub podatności oraz szybkiej reakcji na nie.
  3. Elastyczność i skalowalność: Dzięki oddzieleniu sprzętu od oprogramowania, możliwe jest łatwe dodawanie, usuwanie lub wymienianie urządzeń bez wpływu na działanie całej sieci. Można również aktualizować oprogramowanie niezależnie od sprzętu.
  4. Interoperacyjność: sieci otwarte opierają się na otwartych standardach i protokołach komunikacyjnych, co umożliwia współpracę różnych urządzeń z różnymi producentami.
  5. Innowacje i rozwój: otwarty kod oprogramowania pozwala na pełny dostęp do funkcji i możliwość wprowadzenia własnych modyfikacji oraz integracji z innymi systemami. To stwarza dogodne warunki dla innowacji w dziedzinie projektowania i zarządzania sieciami
  6. Niezależność od jednego dostawcy: ponieważ nie jesteśmy ograniczeni przez zamknięte rozwiązania jednego konkretnego dostawcy, możemy korzystać z wielu różnych rozwiązań sprzętowych i programowych najlepiej dopasowanych do naszych potrzeb.
  7. Większa kontrola nad siecią: sieć otwarta daje większą kontrolę użytkownikom nad zarządzaniem swoją infrastrukturą sieciową, co pozwala lepiej dostosować ją do indywidualnych wymagań organizacji.

Sieć otwarta może przyczynić się do bardziej elastycznego, innowacyjnego i niezależnego od dostawcy projektowania oraz zarządzania sieciami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o open networkingu, to odwiedź stronę: https://www.geotechnology.pl/blog/open-networking/ i poznaj szczegóły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *